De vraag om voedselhulp is sinds januari met 15% gestegen, terwijl de donaties dalen - 14/07/2022

Belgische Federatie luidt de noodklok en roept op tot donaties

Door de stijgende energie- en voedselprijzen zijn steeds meer mensen genoodzaakt een beroep te doen op de Voedselbanken Volgens een enquête van de Belgische Federatie van Voedselbanken bij haar 654 aangesloten verenigingen is het aantal mensen dat zich aanbood voor voedselhulp tussen 1 januari en eind juni 2022 gestegen tot 204.000. Dit is een stijging met  15% ten opzichte van december vorig jaar. Een situatie die nog kritieker kan worden aangezien voedselschenkingen de laatste maanden sterk dalend zijn.

Koopkracht van de Belgen onder druk

Afgelopen mei bereikte de inflatie haar hoogste niveau in ruim 40 jaar. Door de stijgende kosten van levensonderhoud en de opeenvolgende crisissen worden steeds meer mensen getroffen door bestaansonzekerheid. Volgens een enquête van de Belgische Federatie van Voedselbanken bij haar aangesloten verenigingen moesten in de eerste vijf maanden van het jaar gemiddeld 204.000 mensen per maand aankloppen bij de Voedselbanken. Dit is 15% meer dan eind 2021.

Voor de Belgische Federatie van Voedselbanken en haar 654 aangesloten verenigingen betekent deze evolutie 26.763 extra begunstigden.

"Het is van essentieel belang dat wij alles in het werk stellen om hulp te bieden aan al diegenen die het nodig hebben. Maar om dat te doen, hebben we meer financiële middelen en voedseldonaties nodig. Bijkomende structurele maatregelen en financiële steun zijn essentieel om onze missie uit te voeren", zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Meer behoeftigen, minder voedsel

De situatie is nog nooit zo alarmerend geweest: van januari tot en met mei 2022 zijn de voedseldonaties met 6,5% (607 ton) gedaald ten opzichte van 2021, vooral in de voedingsindustrie, waar een verlies van 277 ton voedsel werd genoteerd.

"Wij pleiten voor bijkomende fiscale voordelen om voedingsbedrijven en retailers aan te moedigen meer voedsel te doneren. Er zou een soortgelijk systeem als in Frankrijk moeten worden ingevoerd, waarbij de nettoboekwaarde van gedoneerd voedsel en de opslag- en vervoerskosten in aanmerking kunnen komen voor belastingvermindering”, voegt Piet Vanthemsche toe.

Bovendien, hoewel het Europees Fonds voor Hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD) zijn budget in 2022 met 6 miljoen euro heeft verhoogd in vergelijking met 2021, blijft het onvoldoende om aan deze ongekende vraag te voldoen. Een groot deel van het toegewezen budget wordt immers opgeslokt door de sterke prijsstijgingen. En de verlaging van het FEAD-budget met 45% vanaf 2024 zal de situatie voor de Voedselbanken nog moeilijker maken.

Om aan de groeiende vraag te voldoen, hebben de Voedselbanken geen andere keuze dan op korte termijn voedsel aan te kopen.

"In 2021 moesten we al 2.039 ton voedsel aankopen, of 9% van het totale verdeelde volume. Net als vorig jaar zien we geen andere mogelijkheid dan opnieuw voedsel aan te kopen om het huidige tekort te compenseren. Daarom doen wij een dringende oproep tot financiële steun naar de overheid, bedrijven en particulieren", besluit Jef Mottar, Afgevaardigd Bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

terug naar persberichten