Testamenten & legaten

Testament-optie-2.jpg

DOE EEN SCHENKING IN UW TESTAMENT

Door de Voedselbanken toe te voegen aan de begunstigden van uw testament, blijft u de meest behoeftigen helpen wanneer u er niet meer bent.

Waarom is een nalatenschap essentieel voor mensen in nood?

U deelt onze waarden van solidariteit met de minderbedeelden. Misschien hebt u er nog niet over nagedacht, maar een nalatenschap aan de Voedselbanken kan het leven veranderen van veel gezinnen die in armoede leven.

De laatste jaren is het aantal mensen dat een beroep doet op voedselhulp dramatisch gestegen tot 214.000 begunstigden in 2023. Dit is een stijging van 27% in 4 jaar. Een op de vier begunstigden is een jongere onder de 18 jaar en een op de vijf is een kind onder de 14 jaar.

Ondanks deze uitdagingen konden de Voedselbanken in 2023 het equivalent van 47 miljoen maaltijden uitdelen via hun 673 aangesloten lokale verenigingen.

De Voedselbanken ontvangen geen structurele subsidies. Ze werken dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers, met lage operationele kosten. Hun toegevoegde waarde voor de maatschappij wordt geschat op €338,2 miljoen. En elke gedoneerde euro genereert 8 euro maatschappelijke meerwaarde.

Welke soorten legaten zijn mogelijk?

Er zijn verschillende manieren om een legaat te maken aan een goed doel of organisatie.

  1. Het algemeen legaat: u laat uw hele nalatenschap na aan een organisatie die na uw overlijden uw universele legataris wordt.
  2. Het legaat onder algemene titel: u laat een deel van uw nalatenschap na (een bepaald percentage van uw erfenis, alleen uw roerende of onroerende goederen, enz.)
  3. Het bijzonder legaat: u laat een bepaald bedrag of goed na (een huis, een juweel, een geldsom, enz.).
  4. Het duolegaat: deze optie combineert de voordelen van een algemeen legaat en een bijzonder legaat. Deze oplossing is erg aantrekkelijk als u geen rechtstreekse erfgenamen hebt. Als uw erfgenamen geen verwanten van u zijn, lopen ze het risico om tot 80% successierechten te betalen. Om dit probleem te omzeilen, kunt u een duolegaat aan de Voedselbanken maken, die een deel aan uw indirecte erfgenamen moeten betalen, terwijl ze de successierechten over het hele legaat betalen. Zo wint iedereen. Duolegaten zijn echter sinds 2021 niet meer toegestaan in Vlaanderen.

Er bestaan verschillende soorten testamenten: authentiek, holografisch, enz. In het geval van een holografisch testament is het raadzaam om het door een notaris te laten registreren om elk risico op betwisting te vermijden.

Hier vindt u alle praktische informatie die u nodig hebt: Gratis gids testament | info doneren, erfenis

De Voedselbanken zijn ook beschikbaar om u te adviseren of te helpen bij het opstellen van uw testament. Neem contact op met Freddy Bevernage (freddy.bevernage@foodbanks.be of 0478 38 44 95).

Hier zijn de gegevens die u in uw testament kunt opnemen ten gunste van de Voedselbanken: Belgische Federatie van Voedselbanken, ondernemingsnummer 0435.443.886, gevestigd te Zelliksesteenweg 12 bus 7, 1082 Brussel