Voedselbanken: 1 euro levert 8,95 euro maatschappelijke meerwaarde op 

De Belgische Voedselbanken maken voor veel mensen het verschil tussen leven en overleven. Ons werk gaat dan ook verder dan het stillen van honger. We zorgen ervoor dat kwetsbare mensen zich kunnen focussen op andere pijlers van het leven zoals gezondheid, wonen, werk en school. Wie geen toegang heeft tot kwaliteitsvol voedsel, ervaart daardoor heel wat andere problemen.

Vorig jaar lieten wij voor het eerst de Social Return On Investment (SROI) of maatschappelijke meerwaarde van de werking van de Voedselbanken door de Vives Hogeschool  berekenen. Daarbij worden de effecten op sociaal, economisch en milieuvlak van ons werk in rekening gebracht en in een geldwaarde uitgedrukt. Deze berekening werd recentelijk herhaald voor 2023. 

Het resultaat? De maatschappelijke meerwaarde van de Voedselbanken was in 2023 maar liefst 383,4 miljoen euro – of omgerekend 8,95 euro voor elke geïnvesteerde euro. Anders gezegd: als we onze activiteiten zouden staken en deze overgenomen worden door de overheid of een privé-organisatie, zou dat de maatschappij ongeveer 383 miljoen euro kosten. De voedselsteun zorgt voor een grote meerwaarde op sociaal, ecologisch en economisch vlak.  

Sustainable Development Goals

De aangewende berekeningsmethode gebruikt de Sustainable Development Goals (SDG’s) om organisaties te laten zien hoe hun activiteiten vrede en welvaart creëren voor mens en planeet. De 17 SDG’s zijn een wereldwijde oproep om samen te werken aan een duurzame, rechtvaardige toekomst.  

Het is niet de bedoeling dat bedrijven en organisaties op alle doelen tegelijk inzetten; dat zou niet realistisch zijn. Elke organisatie kiest telkens enkele concrete doelen waarop je écht vooruitgang kan boeken. En dat zijn er bij de Belgische Voedselbanken heel wat: 

  • Grotere voedselzekerheid leidt tot verbetering van gezondheid en welzijn.
  • Verlaging van de huishoudelijke uitgaven voor voedsel helpt mensen met een minimaal budget om hun financiën beter te beheersen.
  • De aangesloten verenigingen versterken de sociale netwerken en ondersteuningsstructuren van mensen in nood en helpen hen uit hun isolement.
  • Het inzamelen van voedingsoverschotten maakt de voedingsindustrie en retail bewust over het duurzaam bestemmen van voedseloverschotten.
  • Gratis voedsel is een trigger voor andere sociale voorzieningen en contacten.
  • Voedseloverschotten worden niet weggegooid, maar hoogwaardig gevaloriseerd (voor menselijke consumptie).
  • We creëren werkgelegenheid voor een kwetsbare groep werkzoekenden.
  • Sociale tewerkstelling zorgt voor een zinvolle activiteit en meer zelfvertrouwen van mensen die de weg (terug)zoeken naar de maatschappij.
  • Voor duizenden vrijwilligers creëren we een zinvolle en verrijkende tijdsbesteding
  • We zorgen voor een efficiënte verdeling van grote hoeveelheden voedsel (overschotten) over heel België.

Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt dus écht een groot verschil.

Overtuigd? Steun ons dan vandaag nog.

terug naar overzicht

Hou je ervan om mensen te helpen? Ben je sociaal en meevoelend? Steek je graag de handen uit de mouwen en wil je net als wij honger en voedselverlies de wereld uit helpen? Laat dan zeker van je horen!

Ontdek de vacatures van de Regionale Voedselbanken

Van logistiek en bevoorrading tot administratie en communicatie: de Regionale Voedselbanken zijn steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Kan je je minstens 1 dag per week vrijmaken? Van harte welkom!

Word vrijwilliger bij een vereniging in je buurt

De Voedselbanken tellen meer dan 600 lokale aangesloten verenigingen. Zij bezorgen het ingezamelde voedsel gratis aan mensen in nood, en bieden hun daarbij ook een luisterend oor. Help je mee? 

 

 

Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt een verschil. Wist je dat je met 25 euro maar liefst 174 maaltijden op tafel brengt?

EENMALIGE GIFT

Voor elke gift van 40 euro of meer ontvang je een fiscaal voordeel van 45%. Een  gift van 40 euro kost je dus maar 22 euro.

MAANDELIJKSE GIFT

Met periodieke steun bereiken we samen een groter doel.

LEGATEN

Met een legaat beteken je ook na je levenseinde veel voor mensen in nood.

START ZELF EEN FONDSENWERVINGSACTIE VIA FACEBOOK

Jouw fondsenwervingsactie geeft kwetsbare mensen een duwtje in de rug.