SPOTIT en de BELGISCHE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN

Sinds kort beschikt de Belgische Federatie van Voedselbanken over een volledig nieuw, veilig en performant netwerk. Daardoor verloopt de verdeling van voedselpakketten aan de minstbedeelden vandaag veel efficiënter, tot grote tevredenheid van de  voedselbankvrijwilligers. Dit mooie project kwam mee tot stand dankzij de gulle hardware-donatie van Cisco en het grote enthousiasme van de spotit-engineers. Spotit is fier dat ze via dit unieke project een steentje kan bijdragen aan een betere maatschappij.

DE UITDAGING
Nood aan een professioneel netwerk
Sinds COVID-19 en de energiecrisis is het volume van voedselpakketten zodanig gestegen dat het voor de vrijwilligers van de Belgische Federatie van Voedselbanken niet meer haalbaar was om voorraden manueel te tellen. Via een geautomatiseerd systeem met barcodescanners kan men efficiënter werken, daalt de foutenmarge en garandeert men correcte rapportering naar de overheid.  Om dit systeem te realiseren, was er nood aan een stabiel en veilig netwerk.

DE AANPAK
Een mooie samenwerking tussen 3 partijen
Cisco hecht belang aan een inclusieve toekomst voor iedereen. In het kader van hun donatieprogramma doneerde Cisco netwerkmateriaal aan de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Die hardware moet uiteraard ook geïnstalleerd, beheerd en 24/7 gemonitord worden. De spotit Security & Network Engineers rolden nieuwe netwerken uit in de magazijnen en implementeerde ze in het spotit NOC. Hierdoor kunnen ze snel reageren en ingrijpen wanneer bepaalde alerts van netwerk devices binnenkomen.


"Spotit is een aanrader! Daar moeten we niet over twijfelen. Ze gaan zeer goed om met hun klanten, en blijven steeds waakzaam."
Bart Buckinx, Afgevaardigd Bestuurder bij Voedselbank Limburg VZW. 


DE RESULTATEN
Een succesverhaal
Voedselbank Limburg beschikt nu over een professioneel netwerk met 15 access points die het volledige magazijn voorzien van stabiele en veilige wifi. Ook extra devices, zoals inbraakalarmen en bewakingscamera’s, werden aangesloten op dit netwerk.

VOLGENDE STAPPEN
Wat brengt de toekomst?
Zodra het project in Limburg afgerond is, zal spotit ook de Voedselbanken in Antwerpen en Luik voorzien van een nieuw netwerk en onboarding in het spotit NOC. In totaal zullen 6 van de 9 Voedselbanken in België voorzien worden van deze spotit diensten.

 

terug naar overzicht

Hou je ervan om mensen te helpen? Ben je sociaal en meevoelend? Steek je graag de handen uit de mouwen en wil je net als wij honger en voedselverlies de wereld uit helpen? Laat dan zeker van je horen!

Ontdek de vacatures van de Regionale Voedselbanken

Van logistiek en bevoorrading tot administratie en communicatie: de Regionale Voedselbanken zijn steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Kan je je minstens 1 dag per week vrijmaken? Van harte welkom!

Word vrijwilliger bij een vereniging in je buurt

De Voedselbanken tellen meer dan 600 lokale aangesloten verenigingen. Zij bezorgen het ingezamelde voedsel gratis aan mensen in nood, en bieden hun daarbij ook een luisterend oor. Help je mee? 

 

 

Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt een verschil. Wist je dat je met 25 euro maar liefst 174 maaltijden op tafel brengt?

EENMALIGE GIFT

Voor elke gift van 40 euro of meer ontvang je een fiscaal voordeel van 45%. Een  gift van 40 euro kost je dus maar 22 euro.

MAANDELIJKSE GIFT

Met periodieke steun bereiken we samen een groter doel.

LEGATEN

Met een legaat beteken je ook na je levenseinde veel voor mensen in nood.

START ZELF EEN FONDSENWERVINGSACTIE VIA FACEBOOK

Jouw fondsenwervingsactie geeft kwetsbare mensen een duwtje in de rug.