Ons team

Voornaam Naam
Voorzitter Piet Vanthemsche Piet Vanthemsche
Gedelegeerd bestuurder Jozef Mottar Jozef Mottar
Vicevoorzitter (Brussel-Brabant) Luc Rogge Luc Rogge
Vice Voorzitter Vlaanderen Ignace Bosteels Ignace Bosteels
Vicevoorzitter (Wallonië) Jacques Vandenschrik Jacques Vandenschrik
Coördinator Etienne Rubens Etienne Rubens
BEVOORRADING Gaëtane Janssens Gaëtane Janssens
Statistieken Jean-Marie Belien Jean-Marie Belien
Schenkingen goederen Peter Coppens Peter Coppens
Voedselinzameling Carrefour Gaëtane Janssens Gaëtane Janssens
Voedselinzameling Colruyt Jean Noblesse Jean Noblesse
Voedselinzameling Delhaize Jean Noblesse Jean Noblesse
Kwaliteitscontrole Lieve Busschots Lieve Busschots
Aankoop William de Witte William de Witte
FEAD (Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen) Jozef Mottar Jozef Mottar
Beheer Informatica Philippe Van Eerdewegh Philippe Van Eerdewegh
Beheer informatica Roland Vandermeersch Roland Vandermeersch
COMMUNICATIE Jacqueline Vanhussel Jacqueline Vanhussel
Communicatie Peter Van Bossuyt Peter Van Bossuyt
SECRETARIAAT Henry Buyens Henry Buyens
Verzekeringen Alain Claesens Alain Claesens
Vertalingen Willy De Mesmaeker Willy De Mesmaeker
FINANCIEN Marc Mertens Marc Mertens
Boedhouding giften Peter Coppens Peter Coppens
Legaten beheer Freddy Bevernage Freddy Bevernage
Voornaam Naam
Ignace Bosteels Ignace Bosteels
Jean-Claude Breuse Jean-Claude Breuse
Alain Bulon Alain Bulon
Henry Buyens Henry Buyens
Paul Demedts Paul Demedts
Luc Goosssens Luc Goosssens
Gaëtane Janssens Gaëtane Janssens
Fons Jespers Fons Jespers
Marc Mertens Marc Mertens
Jozef Mottar Jozef Mottar
Bruno Neve Bruno Neve
Luc Rogge Luc Rogge
Jean-Marie Standaert Jean-Marie Standaert
Jacques Vandenschrik Jacques Vandenschrik
Piet Vanthemsche Piet Vanthemsche