Speciale acties

- SCOUTOPIA

De Voedselbanken hebben deelgenomen aan het evenement “Scoutopia” dat op zaterdag 18 maart 2017, in het Congrespaleis van Luik, door de Scoutsfederatie werd georganiseerd.

In het kader van deze samenkomst namen de Voedselbanken aan verschillende werkgroepen deel om er te debatteren over onderwerpen zoals de honger in de wereld en de objectieven van een duurzame ontwikkeling. De scoutsanimators hebben verschillende stands kunnen bezoeken, waaronder de stand van de “Banque Alimentaire de Liège”.

Wij hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de eerstvolgende Delhaize-inzameling te promoten.

Anderzijds heeft Viviane Bessems van de BAL een uiteenzetting gegeven over de werking van de Voedselbanken en over de toestand en de behoeften in de provincie Luik.

 

- LIONS OLD TIMERS

In het kader van de feestelijkheden georganiseerd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de LIONS CLUBS heeft het District 112c, op zondag 23 april 2017, een rally georganiseerde waaraan Old Timers konden deelnemen. Doel van de rallye: de LIONS CLUBS bij het grote publiek beter bekend maken. Tevens werd aan de goede werken die door de Clubs gesponsord worden de mogelijkheid gegeven hun activiteiten toe te lichten. De Voedselbank Brussel-Brabant en de Federatie waren met een stand aanwezig.

 

- HOLBRECHT

Wij danken HOLBRECHT HEDWIG pvba om de Voedselbanken onder de aandacht te brengen door ons logo op hun nieuwe camion te plaatsen.

 

- KADOC GENT EXPO “Armoede in België”

KADOC ( Documentatie- en onderzoekscentrum van de KU LEUVEN) heeft een tentoonstelling georganiseerd onder het thema “ Armoede in België, eenertijds en vandaag”. Het evenement vond plaats in Gent van 1 september tot 26 november 2017. Bij die gelegenheid heeft het KADOC de Voedselbanken goed gepromoot.

 

- AGRIBEX ROADSHOW(trailer op de parkings CARREFOUR)

 

In negen grote steden van Wallonië en Vlaanderen - 16/09 tot 04/11/2017.

Met deze montage wilde AGRIBEX aan het grote publiek informatie over de Belgische landbouw geven. “Wij willen de kloof tussen verbruikers en landbouwers verkleinen”. Met verschillende informatiepanelen werd aan de bezoekers meer informatie gegeven over de moderne landbouw.

Anderzijds kregen de bezoekers de gelegenheid om op tastbare schermen hun kennis te testen en om meer te weten te komen over AGRIBEX en de Voedselbanken.

 

- Mc CAIN EN PATATHON

In partnerschap met de Voedselbanken heeft Mc CAIN een actie van sprokkelen van aardappelen georganiseerd. Dit solidariteitsinitiatief stond in het teken van de strijd tegen voedselverspilling en beoogde tevens een goed doel te helpen.

De eerste Belgische PATATHON vond plaats in een landbouwbedrijf in Tourinnes-Saint- Lambert (Waals Brabant) op zondag 15 oktober 2017. 200 Belgische vrijwilligers hebben samen 2,6 ton aardappelen gesprokkeld. De gehele opbrengst werd aan de Voedselbanken geschonken, samen met eenzelfde hoeveelheid aardappelvlokken.

 

- FEDERALE DAG “ ARMOEDE OP DE WERKVLOER”

Deze dag werd op 17 oktober 2017 georganiseerd. De Voedselbanken waren aanwezig op de standenmarkt.

Het was de bedoeling om de deelnemers aan de persconferentie op een informele manier in contact te brengen met de verschillende organismen die zich met deze problematiek bezig houden. De doelgroep van deze Federale dag waren vooral de federale managers die voor de “Human Ressources” in de federale sociale diensten verantwoordelijk zijn. Er waren ongeveer 120 deelnemers.

 

- TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ

Rond Pasen 2017 heeft de Tiense Suikerraffinaderij ( Groep Südzucker), in het kader van de overeenkomst met de Federatie, een marketingactie georganiseerd bij haar klanten: op de verpakkingen werd het volgende vermeld: “Luister naar je hart en schenk een beetje tederheid: per verkocht pakje fijne suiker van 1 kg schenkt het bedrijf 100 g suiker aan de Voedselbanken”. Resultaat: 50 ton suiker te verdelen aan minderbedeelden.

 

- JACOBS DOUWE EGBERTS

In het kader van het partnership met de Voedselbanken heeft Jacobs Douwe Egberts, voor de 20ste keer, de actie “Koffie voor iedereen “ georganiseerd en dit van 1 november tot 31 december 2017. Met deze actie wil het bedrijf een moment van warmte bezorgen, een gebaar van onschatbare waarde voor de minderbedeelden.

Voor elk aangekocht pakje koffie Douwe Egberts schonk het bedrijf 2 tassen koffie aan de minderbedeelden en daarbovenop 1 tas koffie voor elke “ share / like “op Facebook.

Resultaat van de actie: 9.021.581 tassen koffie voor de minderbedeelden.

 

- BNP PARIBAS FORTIS

Het is reeds voor het zesde opeenvolgende jaar dat de Stichting BNP PARIBAS FORTIS, van 12 december 2016 tot 13 januari 2017, de solidariteitsactie “Centiemen” georganiseerd heeft in de agentschappen van haar bank en van FINTRO, en tevens ook in meer dan 500 lagere en middelbare scholen. De opbrengst van deze actie bedroeg 90.000 euro, hetzij de waarde van 300.000 maaltijden voor minderbedeelden.

Het “sociale media” gedeelte van de actie was ook succesvol: de Stichting had beloofd 3 euro te schenken (de waarde van een warme maaltijd) voor elk “delen” op Facebook en Twitter, met een maximum van 15.000 euro. In totaal hebben de internet gebruikers de berichten van de bank 7.089 keer gedeeld of via Twitter doorgestuurd.

 

- INTERPARKING

Zoals de vorige jaren heeft het bedrijf INTERPARKING aan de Voedselbanken deze keer een gift gedaan van 3.000 euro te besteden aan de aankoop van voedsel.

 

- MELITTA – TOPPITS

Ook dit jaar konden wij op de vrijgevigheid van Mellita Toppits rekenen. Wij ontvingen, gratis, 16 pallets met zeer nuttige diepvrieszakjes: 5.760 pakjes met zakjes van 3 liter en evenveel zakjes van 1 liter.

 

- KELLOGG’S.

Kellogg’s heeft twee uitrustingsprojecten die op het budget 2017 waren ingeschreven grotendeels gefinancierd:

- 1.000 euro voor de aankoop van een transpallet met weegschaal voor de Voedselbank Oost-Vlaanderen en

- 4.000 euro voor gedeeltelijke financiering van een snel diepvriescel ten voordele van de Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage (BAT).

Anderzijds heeft “Kellogg’s Company 25 Year Employee Fund” een bedrag van 5.000 euro aan de senioren van de BAT geschonken. De Voedselbank heeft met dit bedrag bij Desobry mooie dozen koekjes gekocht. De dozen werden onder de geholpen minderbedeelden, ouder dan 65 jaar, verdeeld.

 

- CARGILL

Dit jaar heeft Cargill onze actie gesteund door ons 2.500 euro te schenken bestemd voor de aankoop van isotherm bakken; dergelijke bakken zijn onontbeerlijk voor de afhaling (“la ramasse”) van producten in goede omstandigheden en met naleving van de voorschriften inzake de koude keten.

 

- CHEP

CHEP moedigt de kleinhandelaars en de producenten aan om, op actieve wijze, de strijd tegen honger en voedselverspilling te voeren. Hiertoe heeft CHEP met de Belgische Federatie van Voedselbanken een partnership gesloten. Dankzij deze overeenkomst verzekert het bedrijf de terugbetaling van de kosten voor het gebruik van pallets bij het transport van goederen naar de Voedselbanken.