Speciale acties

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ

Rond Pasen 2016 heeft de Tiense Suikerraffinaderij ( Groep Südzucker), in het kader van de overeenkomst met de Federatie, een marketingactie georganiseerd bij haar klanten: op de verpakkingen werd het volgende vermeld: “ Luister naar je hart en schenk een beetje tederheid: per verkocht pakje fijne suiker van 1 kg schenkt het bedrijf 100 g suiker aan de Voedselbanken ”. Resultaat: 50 ton suiker te verdelen aan minderbedeelden.

DE WARMSTE WEEK – MUSIC FOR LIFE

In het kader van de jaarlijkse actie “De Warmste Week”, georganiseerd door Music For Life van Studio Brussel, in het domein “ De Schorre” in Boom, hebben 11 deelnemende bedrijven ervoor gekozen de Voedselbanken te helpen, waaronder Cook & Serve. De totale winst van deze acties bedraagt 41.642 euro, deze werd gestort aan de Federatie via het Boudewijnfonds.

Anderzijds sloeg LIDL de handen in elkaar met de winkelkarquiz van “Iedereen beroemd”. De deelnemers moesten met hun winkelkar een speciaal parcours met hindernissen afleggen. Tijdens de 60 seconden die hen werden toegestaan hebben zij Lidl-producten ingezameld ter waarde van 19.472,81 euro. Dit bedrag werd door Lidl op 30.000 euro gebracht, bedrag waarvoor Lidl voedsel geleverd heeft gebaseerd op producten die door de Federatie gekozen werden.

BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION

Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft de Stichting BNP PARIBAS FORTIS van 7 december 2015 tot 15 januari 2016 haar solidariteitsactie “ Centjes ” georganiseerd in de agentschappen van Fortis en Fintro, in een twintigtal lagere- en middelbare scholen, in een tiental hospitalen, die klant zijn van de bank, en in vijf agentschappen van microStart. De campagne werd uitgebreid naar gele centjes en heft 67.583 euro opgebracht. Het luik  “sociale media" van de actie was ook een succes: Voor elk delen op Facebook en Twitter heeft de Stichting de verbintenis aangegaan de tegenwaarde van een warme maaltijd te schenken, met een plafond van € 15.000,-.

Tenslotte heeft BNP PARIBAS FORTIS nog een bijkomende gift gedaan en zodoende het resultaat afgerond op € 100.000,- hetzij het equivalent van 33.300 maaltijden van elk € 3,-. Deze actie werd herhaald van 12 december 2016 tot 13 januari 2017.

SODEXO

Van 23 tot 27 maart 2016 heeft SODEXO in het bedrijf een voedselinzameling ten voordele van de Voedselbanken gehouden. Deze actie  stond in het teken “ Stop honger”,   een initiatief van SODEXO die in België en wereldwijd strijdt tegen de honger. De actie bracht 500 kg voedsel op.

CARREFOUR

Zoals in 2014 heeft de Stichting Carrefour in België de actie “ Solidariteitsklik " georganiseerd. Het is een oproep tot solidariteitsprojecten. Elke deelnemende supermarkt heeft een uitrustingsproject ten voordele van een lokale, erkende caritatieve vereniging ingediend. Op de website werden aldus een honderdtal projecten toegelicht. Bezoekers van de website konden on-line hun voorkeur voor een bepaald project kenbaar maken. Alle deelnemende verenigingen ontvingen een financiële steun gaande van € 1.000,- tot                 € 20.000,-.

Er werd € 279.000,- verdeeld en hiervan ging € 182.000,- naar caritatieve verenigingen die bij een Voedselbank aangesloten zijn.

ESSENT

Van Pasen tot eind december 2016 werden er in het bedrijf verschillende acties georganiseerd. Er werd  € 1.987,- ingezameld voor de Voedselbanken. Anderzijds werd er een voedselmuur gebouwd en aan de Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout (VBAMT) geschonken.

4D VISION

Dit bedrijf heeft aan haar klanten geen eindejaarsgeschenk gegeven; het daartoe voorziene budget - € 1.500,- werd aan de Voedselbanken geschonken.

ATTIJARIWAFA BANN EUROPE

Deze bank heft in 2016 een campagne georganiseerd onder de benaming “ De dagen van de voedselgiften ”. Hiermee spoorde het bedrijf zijn medewerkers aan blijk te geven van edelmoedigheid, door een gift te doen aan de Voedselbanken, voor de minderbedeelden.

120 kg voedsel werd aan de Voedselbanken overgemaakt.

 

Bijzondere giften

INTERPARKING

Zoals de vorige jaren heeft het bedrijf  INTERPARKING aan de Voedselbanken een gift gedaan van € 5.000,- te besteden voor de aankoop van voedsel.

MELITTA – TOPPITS

Sinds meer dan 10 jaar steunt het bedrijf MELITTA de Voedselbanken met de schenking van een belangrijke hoeveelheid producten die in de keukens kunnen gebruikt worden. In 2016 werd het een gift van 5.760 pakken diepvrieszakjes van 3 liter en 5.760 pakken van 1 liter.

KELLOGG’S

“ The Kellogg corporate citizenship Fund” heeft  € 5.000,- geschonken voor structurele projecten. Hiermee werd voor de Voedselbank Oost-Vlaanderen (VBO) een transpallet met weegschaal gefinancierd, alsook een deel van een snel-diepvriescel voor de “ Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage” (BAT).

 CARGILL

Het bedrijf CARGILL was zo vriendelijk om alle onkosten,in verband met de aanwezigheid van de Voedselbanken op de “ Foire agricole de Libramont” ( huur van standplaats, versiering van de stand, verplaatsingsonkosten …) ten laste te nemen. De deelname van de Voedselbanken was noodzakelijk omdat de strijd tegen voedselverspilling het thema van de jaarbeurs was.

CHEP

Dit bedrijf heeft de Federatie een interessant intellectueel mecenaat voorgesteld: twee van hun medewerkers uit de “ Supply Chain” zullen heel hun logistieke expertise  ter beschikking stellen om ons te helpen onze organisatie aan de uitdagingen, die ons in de komende jaren te wachten staan, aan te passen.